CHÍNH SÁCH PHÍ DỊCH VỤ THANHTOAN247

 

  1. CHÍNH SÁCH PHÍ ÁP DỤNG

Hạng mục giao dịch
(Các giao dịch do khách hàng thực hiện)

Mức phí
(Trên từng giao dịch)

1. Nạp tiền vào tài khoản Thanhtoan247

 

     Chuyển khoản ATM

Theo biểu phí Ngân hàng

     Nạp tiền thông qua hệ thống Internet Banking

1.1% + 1.760 VNĐ

     Nộp tiền mặt tại quầy

Miễn phí

     Thẻ quốc tế (Visa/Master)

3.5% + 3.300VNĐ

2. Chuyển tiền

 

     Chuyển tiền giữa các tài khoản Thanhtoan247

Miễn phí

 

  1. THỜI ĐIỂM ÁP DỤNG