Thông báo:

Giới thiệu về tài khoản chuyên dụng

Giới thiệu về tài khoản chuyên dụng

Tài khoản chuyên dụng là tài khoản ngân hàng được thanhtoan247 cấp riêng cho từng Khách hàng nhằm hỗ trợ việc nạp tiền một cách tự động và tiện lợi ở bất cứ đâu (ATM, Internet Banking, Quầy giao dịch) mà không cần nạp theo cú pháp. Khách hàng sử dụng tài khoản chuyên dụng như một tài khoản đích để nạp tiền vào tài khoản ví trên website thanhtoan247.net.vn

Cấu trúc tài khoản chuyên dụng gồm:

-          Số tài khoản: Được cấp tự động khi khách hàng tạo tài khoản chuyên dụng thành công

-          Họ tên chủ tài khoản: Được hiển thị theo thông tin khách hàng đăng ký

-          Ngân hàng: TNHH MTV Woori Việt Nam (Wooribank)

Hướng tạo tài khoản chuyên dụng

Hướng tạo tài khoản chuyên dụng

Tại thanh công cụ bên phải, chọn Tài khoản chuyên dụng. Tại đây, Khách hàng sẽ tạo 1 tài khoản chuyên dụng mới cho riêng mình.

Các trường thông tin Khách hàng cần cung cấp gồm:

o   Tên chủ tài khoản (Viết hoa, không dấu, không gạch dưới và ký tự đặc biệt)

-          SĐT: (Số điện thoại nhận thông tin tài khoản sau khi thành công)

-          Email: (Email nhận thông tin tài khoản sau khi thành công)

-          Địa chỉ:

-          Số CMND:

Hướng dẫn nạp tiền vào ví qua Tài khoản chuyên dụng

Hướng dẫn nạp tiền vào ví qua Tài khoản chuyên dụng

Bước 1: Nạp tiền vào ví trên website thanhtoan247.net.vn bằng cách chuyển tiền đến tài khoản chuyên dụng được cấp:

Hỗ trợ chuyển tiền linh hoạt qua 3 hình thức:

-          Internet Banking

-          Thẻ ATM

-          Giao dịch tại quầy

Thông tin yêu cầu khi nạp tiền:

-          Số tài khoản: là số tài khoản chuyên dụng được cấp

-         Tên chủ tài khoản: được quy định trong mục 

-          Ngân hàng: TNHH MTV Woori Việt Nam

-          Số tiền nạp: Là số tiền thực nhận về ví

-          Phí nạp: Là phí chuyển tiền liên ngân hàng vào tài khoản Wooribank, quy định tùy theo chính sách phí của ngân hàng chuyển

Bước 2: Tài khoản ví được cộng tiền:

Sau khi nạp tiền vào tài khoản chuyên dụng thành công, tài khoản của Khách hàng trên website thanhtoan247.net.vn sẽ ngay lập tức được cộng số tiền tương ứng.

Bước 3: Kiểm tra trạng thái giao dịch thành công:

Tại thanh công cụ bên phải, chọn mục Lịch sử giao dịch

Trạng thái hiển thị trong nội dung nạp tiền: “ Nạp tiền thành công qua tài khoản chuyên dụng