Thông báo: TÊN MIỀN CHÍNH THỨC: Từ ngày 14/9/2019 thanhtoan247.net.vn là tên miền chính thức của Công ty VNPT EPAY. Mọi giao dịch thực hiện trên tên miền cũ thanhtoan247.vn đều không có giá trị. Quý khách hàng lưu ý thông tin nêu trên để hạn chế rủi ro và đảm bảo an toàn thông tin!

Không có dữ liệu