Thông báo: Từ ngày 10/10, tên miền thanhtoan247.vn đã hoạt động trở lại - Web 247: https://thanhtoan247.vn - Link API kết nối CDV: http://naptien.thanhtoan247.vn:8082/CDV_Partner_Services_V1.0/services/Interfaces?wsdl Các link trên hoạt động song song với các link hiện tại.
Nạp tiền điện thoại
Số điện thoại
Loại thuê bao
Mệnh giá thẻ
Email kiểm tra giao dịch
Lựa chọn ngân hàng
Nạp tiền game
Tài khoản game
Nhà cung cấp
Mệnh giá thẻ
Email kiểm tra giao dịch
Lựa chọn ngân hàng
Mua mã thẻ
Nhà cung cấp
Mệnh giá thẻ
Số lượng
Lựa chọn ngân hàng

Đối tác

Đang xử lý